วีซ่า

บีทูเค ฮอลิเดย์ มีบริการ รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวและให้คำปรึกษาด้านการยื่นขอวีซ่าให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศต่างๆ อาทิเช่น วีซ่าจีน , วีซ่าฝรั่งเศส , วีซ่าเยอรมัน , วีซ่าอังกฤษ , วีซ่าอิตาลี , วีซ่าอียิปต์ , Schengen Visa , วีซ่าอเมริกา , วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่านิวซีแลนด์ โดยทีมงานมืออาชีพและมากพร้อมด้วยประสบการณ์ ดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่าของท่านสะดวกขึ้น

ขอวีซ่า ง่าย สะดวก มั่นใจ ใครๆ ก็ยื่นวีซ่ากับ B2K Holidays

ง่าย! ประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสาร สำหรับยื่นขอวีซ่าที่รวดเร็ว สมบูรณ์ครบถ้วน

สะดวก! ด้วยบริการแมสเซนเจอร์รับ – ส่งเอกสารถึงที่ พร้อมจองคิวยื่นวีซ่าและนำท่านไปยื่นวีซ่าถึงสถานฑูต

มั่นใจ! ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การเตรียมเอกสาร บริการตรวจทานเอกสารเพื่อการยื่นขอที่ถูกต้อง จนถึงดิวการสัมภาษณ์

เพียบพร้อม! ด้วยบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ประกันภัยการเดินทาง จนถึงแปลภาษา เราดูแลให้หมดทุกอย่างกรอกข้อความด้านล่างเพื่อส่งข้อความติดต่อเรา