จัดกรุ๊ปส่วนตัว

ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ามากมายทั้งองค์กรชั้นนำต่างๆ และ
คณะส่วนตัว ในการจัดกรุ้ปส่วนตัว เพื่อท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงาน Team building ทั้งในและต่างประเทศ
โดยทางบริษัทสามารถออกแบบทริปได้ตามงบประมาณ และความต้องการของลูกค้า เพื่อความสุขอย่างแท้จริงในวันพักผ่อนของท่าน
ตัวอย่างลูกค้าองค์กรของ บีทูเค ฮอลิเดย์

-    และ ลูกค้าองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย    -